Κυριακή, 17  Δεκεμβρίου 2017

 

Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου.