Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

 

Από τη συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δήμου Μεγαρέων, με το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το θέμα της λειτουργίας ορυχείων στην περιοχή.