Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

 

Στην εκδήλωση του συλλόγου συνταξιούχων της Εμπορικής τράπεζας με θέμα την παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης.