ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΓΕ – ΓΓΚ

02/09/2009

 

 

Εισαγωγή

 

Από τις πρώτες εβδομάδες, από την ανάληψη των καθηκόντων μας άρχισε να γίνεται φανερή η δυσκολία, έως και αδυναμία, αντιμετώπισης της ολοένα εντεινόμενης, λόγω της διεθνούς κατάστασης, κρίσης στην αγορά. Η προσπάθειά μας κινήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις:

 

 

Οργανόγραμμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Εντατικοποίηση Ελέγχων/ Ενεργοποίηση και

    απόφαση στήριξης του  Ελεγκτικού Μηχανισμού

 

Την τελική τιμή διάθεσης – χρέωσης του πετρελαίου θέρμανσης  που πληρώνει ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένα, πλέον, τα πρατήρια να αναγράφουν  τόσο στην αντλία, όσο και στην αναρτημένη πινακίδα ( δηλαδή η τιμή του απαλλαγμένη της διαφοράς του εκάστοτε ισχύοντος  συντελεστή Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή Ε.Φ.Κ. των 0,021 ευρώ ανά λίτρο και προσαυξημένη με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. της ως άνω διαφοράς), σύμφωνα με εγκύκλιο που θεσμοθετήθηκε και εστάλη προς όλες τις Νομαρχίες της χώρας.

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο κωδικοποιούνται οδηγίες προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου.

 

Πιο συγκεκριμένα με την εγκύκλιο τονίζεται ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες κάθε Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) με τη  συνδρομή  της ΕΛ.ΑΣ. από τα οικεία αστυνομικά τμήματα, έχουν την κύρια ευθύνη για την εξάλειψη του φαινομένου του παράνομου υπαίθριου  εμπορίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάλληλοι του ΥΠΑΝ, σύμφωνα με την εγκύκλιο, συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου που οργανώνονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

 

Επίσης στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. Κ1-1178/7-6-07 Υπουργικής Απόφασης, τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια υπαίθριου πωλητή ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα.

 

Επισημαίνεται ακόμα ότι καταστρέφονται υποχρεωτικά  οι παράνομες απομιμήσεις βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα αντίγραφα CDs & DVDs  ήχου και εικόνας, τα παράνομα προϊόντα καπνού, τα αγροτικά προϊόντα καθώς και τα ευαλλοίωτα προϊόντα θάλασσας, γαλακτοκομικά κ.λ.π,  ενώ μπορούν να διατίθενται από τους Δήμους σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα μόνο τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, κλπ), που κατασχέθηκαν επειδή δεν συνοδεύονταν από τα παραστατικά που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αυτός που τα πωλούσε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή, και εφόσον δεν αποτελούν παράνομες απομιμήσεις. 

 

Πιο συγκεκριμένα, προϊόντα απομιμήσεων από είδη ένδυσης & υπόδησης, γυαλιά ηλίου, ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, κοσμήματα κτλ, εντοπίστηκαν από τα μικτά κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων σε 4092 ελέγχους, που διενεργήθηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής από τις 19/12/2007 μέχρι τις 31/8/2008. Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν 655 κατασχέσεις/αποσύρσεις και έχουν επιβληθεί 40 πρόστιμα για αγορανομικές παραβάσεις, ενώ έχουν γίνει και 9 προσαγωγές.

 

 

 

Εκδόθηκαν εγκύκλιοι με θέμα την εντατικοποίηση αγορανομικών ελέγχων στις αγορές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι οποίες εστάλησαν προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  της χώρας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά πάγιο τρόπο,  θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχειρήσεις ως προς την αναγραφή των τιμών σε πινακίδες, την μη κανονική είσπραξη αξίας αγαθών, τη μη ζύγιση τροφίμων, τις ενδεχόμενες ελλειποβαρείς πωλήσεις αλλά και κάθε άλλη παραβίαση των Αγορανομικών Διατάξεων.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την εγκύκλιο πέραν των αγορανομικών ελέγχων, πρέπει να ελέγχεται η αγορά και για τυχόν παραβιάσεις του Ν. 703/77 «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρούν τη διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, με μη σύννομες πρακτικές (δεσπόζουσα θέση, εναρμονισμένες πρακτικές, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις κ.λ.π.).

 

Επιπλέον όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο  οι έλεγχοι  πρέπει να είναι εντατικοί σε καταστήματα λιανικής πώλησης αμνοεριφίων και οπωρολαχανικών καθώς και  στις Λαϊκές Αγορές, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παραπλάνησης

 

Επίσης σημειώνεται ότι ιδιαίτερη  βαρύτητα, πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης οπωρολαχανικών και κρεάτων, απ’ όπου  την περίοδο των εορτών θα διακινηθούν, με προορισμό τις αγορές της χώρας, τα προϊόντα αυτά, προς κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

·        Στις 28/5/2008, 29/5/2008, και 23/6/2008, 24/6/2008 η αρμόδια Δ/νση Τιμών Τροφίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης οπωρολαχανικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αγορανομικές και φορολογικές παραβάσεις σε 9 επιχειρήσεις. Οι Εκθέσεις Ελέγχου, που συντάχθηκαν, μαζί με τους σχετικούς φακέλους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, καθώς και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Καβάλας για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα, αφαίρεση αδείας).  Πιο συγκεκριμένα οι παραβάσεις για τις οποίες διώχθηκαν οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι:

 

-         Είσπραξη ποσοστού κέρδους, μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις (έως και 233,33%) (νόμος 1401/83)

-         Μεσολάβηση περισσότερων των δύο χονδρεμπορικών επιχειρήσεων και κατ επέκταση είσπραξη, περισσότερων των δύο χονδρεμπορικών κερδών (κατά παράβαση του άρθρου 7 της Α.Δ. 14/89 παράγραφος 4β, γ)

-         Λειτουργία επιχειρήσεων εκτός των ορίων Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης με διενέργεια πωλήσεων νωπών αγροτικών προϊόντων προς λιανοπωλητές και άλλους χονδρεμπόρους.

-         Έκδοση τιμολογίων με εμφανείς υποτιμολογήσεις και έκδοση ανακριβών στοιχείων (τιμολογίων) για συναλλαγές

 

 

-         Δ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Αναγνωσταρά 2 Περιστέρι, (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 25/5/2008 μέχρι 6/6/2008)

-         ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Φάωνος 68 Αθήνα (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 5/2/2008 μέχρι 6/6/2008)

-         ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κηφισού 87 Αιγάλεω (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 11/3/2008 μέχρι 6/6/2008)

-         ΠΑΪΚΟΣ ΣΤΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ» Έκτορος 30 Ίλιον (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 25/5/2008 μέχρι 6/6/2008)

-         ΗΛΙΑΔΗΣ Π.ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΑΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ (Θέμιδος 2 και Πύργου, Μοσχάτο)

-         ΝΙΚ.ΧΡ. ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΑΝΩΝ (Γ.Παπανδρέου 15, Αγ. Ιωάννης Ρέντη)

-         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Πύργου 23, Μοσχάτο)

-         ΜΠΑΛΑΣΗ ΦΙΛΙΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Τζών Κένεντυ 19, Καματερό)

-         ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ, (Μαβίλη 10, Καματερό)

-         δεν τηρούσε κανέναν κανόνα υγιεινής,

-         δε διέθετε άδεια λειτουργίας γι αυτό και κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, που διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατάσχεσε τις ποσότητες ελιών, συνέταξε τη σχετική δικογραφία και παρέπεμψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

-         παραποιημένα Δελτία Αποστολής και ελλιπή άλλα παραστατικά

-         εμπορεύματα τρίτων, τα οποία είχαν απογραφεί ως εμπορεύματα του συσκευαστηρίου.

-         εκπρόθεσμη τιμολόγηση δελτίων ποσοτικής παραλαβής

-         παρουσιάστηκαν τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στις ποσότητες μεταξύ αγορών και πωλήσεων του συσκευαστηρίου

Πιο συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ότι:

α) Το συσκευαστήριο δεν είχε την απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αχαΐας.

β) Υπήρχαν άδειοι, 22 σάκοι τζούμπο των (1200 – 1500 κιλών ), (ποσότητας 27 τόνων περίπου), που είχαν καρφιτσωμένες ετικέτες με την ένδειξη ΟΙΚΟΣ VANAGRI ΓΑΛΛΙΑ.

γ) Υπήρχαν ελλιπή Δελτία Αποστολής, τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΥΠΕΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τον παράλληλο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ στην Κεντρική Αγορά εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν για να καταστραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  17  περίπου τόνοι πατάτας, οι οποίοι ήταν, ήδη, ανασυσκευασμένοι. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι είχαν, ήδη, διατεθεί στην αγορά.

 

Καθώς μάλιστα, η εν λόγω επιχείρηση, έπειτα από δεύτερο διαδοχικό έλεγχο του ΥΠΑΝ, διαπιστώθηκε, ότι  προέβη σε πωλήσεις των δεσμευμένων προϊόντων, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά, αλλά και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με το ερώτημα της αποπομπής από το χώρο της λαχαναγοράς

 

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες ενημερώθηκαν σχετικά προέβησαν σε επιτόπιους ελέγχους από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι, κατά παράβαση της νομοθεσίας, η ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ:

 

-         Δεν ήταν καταγεγραμμένη στο φυτουγειονομικό μητρώο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά.

-         Δεν είχε κάνει την απαιτούμενη αναγγελία άφιξης της εισαγόμενης από τη Γαλλία πατάτας στις αρμόδιες αρχές.

 

 

·        Κλιμάκιο ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 22/9/2008 προέβη σε έλεγχους σε επιχείρηση αποθήκευσης  με την ονομασία «ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΠΑΝ. & ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΑΙΚ Ο.Ε. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» στην περιοχή Ανύφι Μιδέας Αργολίδος και στην επιχείρηση Ι& Π. ΠΑΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε. στην περιοχή Κουτσοπόδι Αργολίδος. Από τους ελέγχους προέκυψε σειρά αγορανομικών και φορολογικών παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε ότι:

α) Δεν είχαν εκδοθεί δίγραμμες επιταγές, ούτε είχαν γίνει πληρωμές με καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για πωλήσεις οπωροκηπευτικών, που υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

β) Υπήρχαν ελλιπή φορολογικά παραστατικά (δηλώσεις ΦΠΑ, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Δελτία Αποστολής, τιμολόγια αγοράς χωρίς αναγραφή προέλευσης και ποικιλία των προϊόντων) τα οποία εδόθησαν στην ΥΠΕΕ, που εκλήθη επί τόπου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

γ) Δεν υπήρχαν Δελτία Εισαγωγής για προϊόντα (οπωροκηπευτικά) τα οποία φυλάσσονταν στα ψυγεία των παραπάνω επιχειρήσεων.

δ) Δεν υπήρχαν ειδικές σημάνσεις για την προέλευση και ποικιλία 13 τόνων πορτοκαλιών. (Σημειώνεται ότι ειδοποιήθηκε και έσπευσε επί τόπου κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο δέσμευσε την εν λόγω ποσότητα).

ε) Δεν είχαν εκδοθεί παραστατικά για πωλήσεις για 89 τόνους οπωροκηπευτικών. Διερευνάται μάλιστα εάν οι πωλήσεις αυτές έγιναν προς παραγωγούς κατόχους αδειών λαϊκών αγορών.

στ) Στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων βρέθηκαν παραγωγοί, κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών, να διακινούν προϊόντα χωρίς παραστατικά.

ζ) Η επιχείρηση Ι& Π. ΠΑΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε δε διέθετε άδεια λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις της (ψυκτικοί θάλαμοι κτλ) στην περιοχή Κουτσοπόδι Αργολίδος.

Σημειώνεται ότι η όλη υπόθεση διαβιβάστηκε για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στην Εισαγγελία Αργολίδος, στην ΥΠΕΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας.

Α) Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη»

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 175.000 ευρώ σύμφωνα με το ν. 3668/08, άρθρο 3, παρ.2.

Επίσης, εκλήθη κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ προκειμένου να δεσμεύσει και στη συνέχεια να κατασχέσει αδήλωτες ποσότητες και άνευ σημάνσεως εισαγόμενες ποσότητες προϊόντων που βρέθηκαν.

 

Επιπλέον ο Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη» παραπέμπετε:

Ø Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Ø Στον Εισαγγελέα για παράβαση του άρθρου 11, της Α.Δ 7/09, για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μες σούπερ – μάρκετ σύμφωνα με της οποίες αποδέχεται την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ποσοστό (συγκεκαλυμμένη έκπτωση) πέραν του 2%.

Ø Στον Ο.Κ.Α.Α, διότι από το υποκατάστημα που διατηρεί στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (οδός Β32) πουλούσε ελληνοποιημένα προϊόντα, με το ερώτημα της αποπομπής.

Ø Στο Υπουργείο Απασχόλησης (Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Μεσσηνίας) γιατί κατά την ώρα του ελέγχου βρέθηκαν δέκα άτομα (αλλοδαποί εργάτες) που δεν ήταν δηλωμένοι.

Ø Στη Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας

Β) Εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε

 

 

 

Επίσης,

1. Η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προμηθεύτηκε 20.170 κιλά πατάτες από την Ελένη Σταματάκου, σύζυγο Αντώνη Κυριακάκου, παραγωγό Γλυκόβρυσης Λακωνίας. Η παραγωγός παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι α) καλλιέργησε 7 στρέμματα πατάτες για το έτος 2009, β) ότι δεν έχει κάνει δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γ) ότι δεν έχει τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου και δ) ότι το χωράφι στη θέση Παύλακας» φρεζαρίστηκε και φυτεύτηκε με λεμονιές που αγοράστηκαν από το φυτώριο του Ιωάννη Σταματάκου, Έλος Λακωνίας με το Δ.Α. 3077/22.7.09. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, υπήρχαν ελιές στο παραπάνω αγροτεμάχιο.

2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν βρέθηκαν στις αποθήκες-ψυγεία λεμόνια ελληνικά Λακωνίας. Από τον έλεγχο στο λογιστήριο διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2009 αγοράστηκαν από τους παραγωγούς α) Πίτσα Κοκλάνη 15.013 κιλά β) Ιωάννη Σταματάκο 64.172 κιλά και γ) από Κωνσταντίνο Λουκάκο 7092 κιλά λεμόνια Λακωνίας.

Στις 28.7.09 κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον παραγωγό-φυτωριούχο Ιωάννη Σταματάκο του ζητήθηκαν στοιχεία, βιβλία, φορολογικές δηλώσεις και αρνήθηκε να τα παραδώσει στο αρμόδιο κλιμάκιο και κλήθηκε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Πελοποννήσου από την Τρίπολη.

Μετά την άφιξη του κλιμακίου της ΥΠΕΕ ο Ιωάννης Σταματάκος παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτήν αναφέρει ότι α) τα λεμόνια ήταν βιολογικής καλλιέργειας,

β) τα παραστατικά πώλησης λεμονιών (δελτία ποσ. παραλ. και τιμολόγια. αγοράς) προς την ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέποτε παρέλαβε μέχρι τις 28.7.09 και γ) δήλωσε ότι εκτιμά ότι φέτος πούλησε στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσότητα 20-25 τόνους λεμονιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επέδειξε δελτία ποσοτικής παραλαβής για το διάστημα από 12.5.09 έως 23.7.09 από τον παραγωγό Ιωάννη Σταματάκο συνολικής ποσότητας 64.172 κιλών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 60.000 ευρώ, σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Επιπλέον η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. παραπέμπετε,

Ø Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Λακωνίας, γιατί στερείται αδείας.

 

 

Ø Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Λακωνίας

Ø Στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ν.Α. Λακωνίας, γιατί βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ø Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου της Ν.Α.Λακωνίας για να επιβληθούν τα πρόστιμα κατά το υπερβάλλον σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Γ) Επιχείρηση Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 30 Αγορ. Κώδικα παρ, 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3668/08.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

- Πρίνου

- Silouette (Σιλουέτ)

- Ευεξία

- Bodyline (Μπόντι λάιν)

συνολικού ύψους 152.500 ευρώ. Επίσης, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ. για περαιτέρω έλεγχο για ύπαρξη τυχόν άλλων παραβάσεων.

 

 

 

 

 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

-     Λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

-     Δεν εφαρμόζει σύστημα αυτοέλεγχου (HACCP), δεν πληρεί τις απαιτήσεις τήρησης ικανοποιητικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και επιπλέον δεν απέδειξε την ωφειλόμενη διάθεση συνεργασίας με την Αρμόδια Αρχή Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων κατά παράβαση του κανονισμού 178/2002.

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

·        Στις 28/1/2008, επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικά ύψους 10.200.000 ευρώ σε βάρος 17 τραπεζών, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο, που πραγματοποίησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε ορισμένα βασικά τραπεζικά προϊόντα, που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα,  διαπίστωσε παραβατική συμπεριφορά από την πλευρά 17 τραπεζικών επιχειρήσεων.Η παράβαση αφορά σε χρέωση από την πλευρά των τραπεζών προς τους καταναλωτές, που έχει κριθεί καταχρηστική με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και απαγορεύεται από την ΥΑ798/2008 («Σχετικά με απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»).

 

Η καταχρηστική χρέωση έχει να κάνει με την παρακράτηση ποσού ως προμήθεια, υπέρ της τράπεζας, στις περιπτώσεις ανάληψης μετρητών, μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας προστίμων.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1.      ALPHA BANK

 

600.000 €

2.      ASPIS BANK

600.000 €

3.      CITIBANK

600.000 €

4.      EUROBANK

600.000 €

5.      MARFIN EGNATIA BANK

600.000 €

6.      MILLENNIUM BANK

600.000 €

7.      PROTON BANK

600.000 €

8.      ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

600.000 €

9.      ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

600.000 €

10. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

600.000 €

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

600.000 €

12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

600.000 €

13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

600.000 €

14. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

600.000 €

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

600.000 €

16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

600.000 €

17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

600.000 €

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ογδόντα πέντε (85) υποκαταστήματα της Citibank, προέβησαν στην διάθεση, στην Ελληνική αγορά, σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή, δομημένων ομολόγων», εμφανιζόμενων σε διαφημιστικά φυλλάδια και έντυπα Αιτήσεων Αγοράς Τίτλων, ως προϊόντα 100% εγγυημένου – προστατευμένου κεφαλαίου», έκδοσης της πτωχεύσασας αμερικανικής τράπεζας Lehman Brothers και των θυγατρικών της εταιρειών.

Τα ως άνω προϊόντα, διατέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004 – 2008, μέσω του δικτύου της λιανικής τραπεζικής (retail banking), που απευθύνεται στο πελατολόγιο των απλών καταθετών της τράπεζας και όχι μέσω του εξειδικευμένου δικτύου της ιδιωτικής τραπεζικής (private banking), που απευθύνεται, κατά τεκμήριο, σε έμπειρους περί τα χρηματο-οικονομικά και ριψοκίνδυνους επενδυτές. Σε όλους τους καταναλωτές γινόταν σαφές, ότι επρόκειτο για εξασφαλισμένη συναλλαγή ενδεχόμενης υψηλής απόδοσης, αλλά μηδενικού επενδυτικού κινδύνου για το αρχικό κεφάλαιο, και ότι η επένδυση τελούσε, εκτός από την προστασία της ίδιας της Lehman Brothers, και υπό την επιπλέον προστασία, που παρέχει το Σύστημα Εγγύησης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, (Financial Services Authority – FSA), η οποία προβλέπει 100% αποζημίωση του καταθέτη για τα κεφάλαιά του».

 

 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζοντας τους ελέγχους των κοστολογικών στοιχείων κάθε νέου τιμοκαταλόγου, που υποβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δημοσιοποιεί τα νέα απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο του 2008 έως και τον Ιούλιο του 2009 καθώς και την επιβολή προστίμων σε εταιρείες.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) Δελτίο Τύπου 3-10-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 1-9-08 έως 26-9-08

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ